Tanulási kapcsolatok – Gruntvig pályázat 2012

A Gruntvig Tanulási kapcsolatok Egész életen át tartó tanulási program-ja keretében, 6 európai ország közösségi rádiójával együtt kerestük a választ, hogy megérthető-e a média (Understanding Media). Teljes funkcionalitásában elérhető a projekt többnyelvű honlapja www.understanding-media.eu címen, ahol további részletesebb információk találhatók eddig munkánkról és jövőben terveinkről.

A projekt a Tempus Közalapítvány keretein belül jött létre: http://www.tka.hu/

Köszönjük szépen a Tempus munkatársainak, különösen Várterész Flórának a folyamatos szakmai segítséget!

A Tilos Rádió nemzetközi partnerei a projektben:

 • CRAOL, Dublin, Írország
 • SNRL, Franciaország
 • Radio Kultura, Franciaország– Baszkföld
 • Radio Robin Hood, Finnország
 • Radio Expert, Cseh Köztársaság
 • Radio Vallekas, Spanyolország
 • Sheffield live!, Anglia
 • Wüste Welle, Németország

A projekt részletes leírása:

Az Understanding Media projekt a médiában jellemző külső és belső tanulási folyamatokat hivatott megismerni.

A projekt céljai a következők:

 • különböző európai országok közösségi média tréningjeinek összehasonlítása tartalmi és erőforrásbeli szempontok szerint
 • tanulni a jó gyakorlatokból
 • ezeket helyi szinten adaptálni
 • ill. rövid távú célként, megvizsgálni a közösségi média tréningek Európa-szintű egységes megközelítésének a lehetőségét

A projekt vizsgálja továbbá a média-műveltséget Európában, annak intézményi, oktatási és a közösségi rádiók szemszögéből nézve gyakorlati megvalósulását. Keresi továbbá, hogyan lehet beilleszteni a közösségi rádiók tréningjeibe azt, ezáltal segítve a média ‘olvasásának’ és ‘írásának’ további elterjedését, mely elengedhetetlen feltétele az önálló és cselekvő polgárság további erősödésének.
Motiváció:
A mostani projektben résztvevő partnerek közül négy tagja volt a 2012 júniusában befejeződött Grundtvig tanulási partnerség programnak. Ez az együttműködés a rádiók tartalmi fejlesztésére fókuszált olyan konkrét területeken, mint a vidéki rádiózás, felnőtt oktatás, női egyenjogúság, környezeti problémák, kisebbségi nyelvhasználat. A közös munka során vált láthatóvá, milyen jelentős különbségek vannak egyes rádiók között az önkéntesek bevonását és tréningjét illetően. A közösségi rádiókat összefogó közös gondolatok logikájából következik, hogy érdemes ezen a területen is megkeresni a hasonlóságokat és a jó gyakorlatokat, különösképpen a rádiók civil kezdeményezéseken alapuló felnőtt oktatásaiban fellelhető elkötelezettsége miatt. A mostani projekt tehát az Európa-szinten egységesített rádiós felnőtt oktatás lehetőségeinek vizsgálatára jött létre.

Szintén az előző partnerség alatt lett egyértelmű a médiajártasság elkerülhetetlen szerepe, melynek a felnőtt oktatásban való fontosságát az Európai Tanács is aláhúzta 2009-ben, mikor kérte az EU tagokat, hogy fokozottan érvényesítsék a média oktatást a kötelező tananyagokban. A Bizottság a médiajáratlanságot, a szociális kirekesztettség egy új formájának ismeri el, és kéri a tagországokat, hogy tegyenek lépéseket az új technológiák fejlődéséből adódó generációs, gazdasági és szociális szakadékok csökkentése érdekében.

A közösségi média és a médiajártasság kapcsolatát az Európai Parlament 2008. szeptember 25.-i határozata is kiemeli, először a 4-es pontban, miszerint a közösségi média jelentős szerepet játszhat a külső partnereket, pl. egyetemeket és képzetlen felnőtteket bevonó tréningekben, valamint a munkatapasztalatok értékes forrása lehet. Hangsúlyozza továbbá, hogy a közösségi rádiózásban való részvétellel megvalósuló szerkesztői, digitális képzések hasznos és átadható tudást adnak. Ugyanezen határozat 6-os pontjában a közösségi média szerepét ismeri el a polgárok médiajártasságának növelésében, mely a rádiós tartalom-előállításba való közvetlen bevonás segítségével valósul meg. Támogatja az iskolai közösségeket, hogy fejlesszék a civil attitűdöt a fiatalok körében, növelje a médiajártasságot, és olyan ismeretek átadását támogatja, melyek segítségével a későbbiekben könnyebben lehet részt venni a közösségi médiában.

Írországban a CRAOL elkötelezte magát, hogy ezek szellemében készít tréning anyagokat különböző célcsoportoknak, és jelentős szerepet játszik ezek meghonosításában a közösségi rádiós tréning gyakorlatokban. Partnereink mind érdekeltek ennek a jó gyakorlatnak a követésében és azt várjuk, hogy ez az együttműködés segíteni fogja olyan ötletek felszínre kerülését, melyekre épülve egy európai médiajártasság koncepciót építhetünk fel rádiónk tréningjeinek részeként, elősegítve ezzel az Európai Bizottság fentebbi céljainak teljesülését.

A projekt megvalósításának állomásai:

1.      Budapesti találkozó – 2012. november 11-14.

A projekt résztvevői egy AMARC konferencia keretében találkoztak először. A konferencia témája a közép és kelet-európai közösségi média lehetőségei és problémai voltak. A találkozó témája az előttünk álló két éves közös munka menetrendjének, működésének, a honlapnak megtervezése volt, valamint megismerkedtünk már létező média-ismereti tréningekkel.

SONY DSC 2.     Találkozó (Tübingen, Németország) – 2013. február 16-19.

Ezúttal a tübingeni Wüste Welle rádió látta vendégül a résztvevőket. Két napot töltöttünk ebben a barátságos kisvárosban, a német közösségi rádiózás ill. a Wüste Welle tréningprogramjának megismerésével. A jól koordinált és államilag finanszírozott programok keretében a rádióban a legkülönfélébb kisebbségi csoportok jutnak ingyenes képzési és műsorkészítési lehetőségekhez. Az egészen fiataloktól a nyugdíjaskorú polgárokig, a bevándorlóktól a női csoportokig jutnak így megszólalási lehetőséghez a városban élő kisközösségek. A két napos találkozó alatt megismerhettük a képzési folyamatot adó különböző tréningeket, workshopokat, beszámolót kaptunk az eszközökről, módszertanról, az eredményekről és a nehézségekről is.

Freies Radio Wüste Welle :: www.wueste-welle.deA fentieken túlmenően bemutatásra került projektünk elkészült honlapja és annak használata is.

3.     Találkozó (Montpellier, Franciaország) – 2013. május 16-19.

Harmadik találkozónkra az AMARC Europe közgyűlés keretében került sor, így a résztvevők nem csak a csoport többi tagjával, de tucatnyi más európai közösségi rádióval is találkozhattak Languedoc megye impozáns tanácstermében és meeting-szobáiban.

3.montpellier2013_participants_caption-blue_0Ezen a találkozón az ír CRAOL szervezet tréning módszertanával ismerkedhettünk meg izgalmas előadások és közös játékok segítségével. A dublini Near Media képviseletében Jack Byrne tartott előadást az egészen fiatalok számára szóló média-kritika képzésről.

 4.     Találkozó (Strasbourg, Franciaország) – 2013. június 10-13.

Ezen a találkozón a Tilos Rádió nem tudta képviseltetni magát, mivel ez épp egy időben zajlott a számunkra stratégiai fontosságú Maraton adománygyűjtő Fesztivállal. A csoporttagok beszámolója alapján a következő tevékenységek történtek itt:

Freies Radio Wüste Welle :: www.wueste-welle.deAz SNRL és partnerszervezete az ORCEL tartott bemutatót tréning programjáról illetve egyéb feladatairól, mint pld. a kutatás, szakértői munka ill. a közösségi rádiók munkájának dokumentálása.

5.     Találkozó (Mardid Spain)

További, a képzéseket, ill. tartalmukat vonzóbbá tevő módszereket sajátítottunk el, és külön foglalkoztunk speciális célcsoportok (nők, romák stb.) elérésének módszereivel.

6.      Találkozó (Turku, Finland) – 2014.05.

A találkozón a projekt résztvevőinek lehetősége nyílt a Európai Parlamenti képviselőkkel való találkozásra, feléjük a közösségi rádiók szerepének, fontosságának, valamint jelen projekt bemutatásának ismertetésére.

Gyakornoki program kialakítása, melynek keretében a résztvevő médiumok fogadtak diákokat szakmai gyakorlatra.

Freies Radio Wüste Welle :: www.wueste-welle.de

Más európai országokban élő partnereink megismerhették a szervezeteink strukturális, jogi, és finanszírozási kereteit, és egyéb közös sajátosságaink kezelését, melyek aztán számos nemzeti és európai szintű kezdeményezés alapjául szolgáltak.