NAV ellenőrzés vége

Köszönjük szépen Körös Judit pénzügyi munkatársunknak és a NAV-nak, hogy 2 éves gazdálkodásunkat vizsgálva mindent rendben találtak!

lotrSzemezgetések a 2014.10.13-án készült, a Tilos Kulturális Alapítvány nevű adózónál NAV által végzett, az SZJA1% felhasználásához kapcsolódó ellenőrzés megállapításairól:

” Az adózó a részére átutalt összegek cél szerinti felhasználását tartalmazó adatairól benyújtotta a(z) 09KOZ, 10KOZ, közleményeket az adóhatósághoz. A adóhatósághoz beérkezett KOZ közleményekben szereplő adatok megegyeznek adózó könyvviteli nyilvántartásában szereplő adatokkal”

“Az adózó az összegeket 2009., 2010. években teljesen felhasználta működési költségeinek fedezetére és cél szerinti tevékenységre az ide vonatkozó előírások betartásával…”

“Adózó 2009., 2010. évi szja 1%-ának felhasználásával kapcsolatos elszámolások, nyilvántartási kötelezettségek, bizonylat-megőrzési kötelezettségek teljesítése során betartotta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet elvárásait.”

“Az alapítvány, mint kedvezményezett, a javára átutalt összeg cél szerinti felhasználásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően számot adott. A közleményben feltüntetett adatokat szabályszerű bizonylattal alátámasztotta.”