KEHI vizsgálat a Tilos Rádiónál

A Tilos Kulturális Alapítvány, azaz a Tilos Rádió is megkapta azt a levelet, amelyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felszólította, hogy a Norvég Civil Támogatási Alaptól kapott pályázati pénzeinkhez kapcsolódó teljes dokumentációt küldje el részükre.

gyerek

A rádió az “Egyedül nem megy – a Tilos Rádió oktatási projektje roma fiataloknak” pályázata kapcsán nyert 10 ezer eurós támogatást.

A projekt rövid összefoglalója:

Az igen nehéz helyzetben lévő Észak-kelet magyarországi roma fiatalok számára reménysugár a Sajókazán létrehozott roma közösségi rádió, amely apró, fontos lépés a felzárkózás nehéz folyamatában.

A Tilos Rádió munkatársai komplex közösségi rádiós képzést valósítottak meg, amelyben a Dzsaj Bhim Buddhista közösség által működtetett, sajókazai Dr. Ámbédkár gimnázium tucatnyi, kiválasztott diákját tanították rádiózni nyolc hónapon át. A rádiósok által kidolgozott oktatási metodika sokrétű, mert egy közösségi rádiósnak kicsit mindenhez kell értenie. A szűken vett műsorkészítői tevékenység mellett, kezelnie kell műszaki berendezéseket, keverőpultot, mikrofonokat, hangfelvevőt, audio-szoftvereket, s az alapvető adminisztrációs, pályázati ismeretek sem haszontalanok.

A képzések egy része a Tilosban megépített gyakorló stúdióban, másrészről a projekt során Sajókazán kialakított egyszerű, de sokat tudó stúdióban történt. Ez utóbbi megtervezése és közös megvalósítása szintén az oktatás része volt. A rádiós diákok megismerhették a közösségi rádiózás gyakorlatát a budapesti helyszínen, a Tilos Rádió élő, interaktív műsorait figyelve, majd számos elméleti és nagyon sok gyakorlati órán át sajátították el az önálló rádiózáshoz szükséges ismereteket. Megtanulták a témaválasztás, előkészítés, szerkesztés fogásait, módszereit, majd a riportkészítést és a műsorok lebonyolítását, továbbá az esetleg szükséges utómunkák (editálás, vágás, zenék beillesztése stb.) végrehajtását.

A Tilos Rádió kuratóriuma mérlegelve a körülményeket úgy döntött, hogy mivel a projektünkhöz kapcsolódóan egyébként is készül beszámoló, ezeket az anyagokat elküldjük a KEHI-nek, egyúttal – néhány személyes adatot kivéve – nyilvánossá fogjuk tenni mindenki számára is.

Fontos azonban kihangsúlyoznunk, hogy a KEHI ellenőrzési jogosultságát vitatjuk, s így az eljárást nem találjuk törvényesnek, keressük a további lehetőségeket, miként tudnánk aggályainknak hivatalosan is érvényt szerezni.

A KEHI részére elküldött válaszlevelünket, a jogi aggályaink megfogalmazásával itt olvashatjátok:

 *****************

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése” tárgyában folytatott soron kívüli vizsgálattal összefüggő, a fenti iktatószámú levelét 2014. év június hó 23. napján, 16:00 órakor vettük kézhez.

Tájékoztatom arról, hogy a Tilos Kulturális Alapítvány a fenti vizsgálat tárgyában együttműködik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (a továbbiakban: KEHI).
A KEHI-vel a vizsgálat során az Alapítvány alábbi munkatársai tartanak kapcsolatot (a kézhezvétel időpontja miatt értelemszerűen nem volt lehetséges a kapcsolattartók személyét június 20-ig közölni):

1.         Csabai Gábor / email: papo@tilos.hu, mobil:30 6******

2.         Kőrös Judit / judit@tilos.hu, mobil: 20 9******

Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a KEHI számára kívánt dokumentumok rendelkezésre bocsátására június 25-ig – amely terminus megelőzi a kérdéses pályázatot lezáró beszámolónk beadási határidejét – másfél napunk lenne. A dokumentumokat természetesen elküldjük, de tekintve, hogy az alapvetően önkéntes munkára építkező Alapítványunknak egyetlen adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársa van, a kérés ilyen rövid határidővel nem teljesíthető.

A vizsgálattal összefüggésben az alábbi körülményekre is fel kívánom hívni a figyelmet:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Aht.) 63. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a KEHI-t, mint kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre – egyebek mellett – az alapítványoknak nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más Támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is – ellenőrzésére terjed ki.  Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások azonban nem költségvetési támogatások és nem is az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások.

A 235/2011. (XI. 15.) kormányrendelet (egyrészről Izland, a Lichtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetése) ,,A” mellékletének 3. pontja értelmében az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból származó  támogatások  esetében  az  Ellenőrzési Hatóság szerepét az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.

E körülményekre figyelemmel nem értelmezhető a KEHI hatásköre a vizsgálat lefolytatására.

 ******

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy:

  1. az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások mely megfontolások alapján minősülnek az Aht. 63. § (1) bekezdés c./ pontja szerinti költségvetési támogatásoknak, illetve az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott, más támogatásoknak?
  1. az Aht.) 63. § (1) bekezdés c./ pontjára, valamint a 235/2011. (XI. 15.) kormányrendelet ,,A” mellékletének 3. pontjára figyelemmel mi alapozza meg a KEHI hatáskorét a vizsgálat lefolytatására?
  1. a Tilos Kulturális Alapítványt a vizsgálat során mely jogszabályi rendelkezések alapján, milyen jogorvoslati, panasztételi lehetőségek illetik meg?
  1. a KEHI a vizsgálat során mely jogszabályi rendelkezések alapján, milyen szankciók alkalmazására jogosult?
  1. a Tilos Kulturális Alapítvány az esetleges KEHI szankciók ellen mely jogszabályi rendelkezések alapján, milyen jogorvoslati lehetőségek illetik meg?

A késedelem szíves tudomásulvételét, illetve a kért tájékoztatást előre is köszönjük.

Bp., 2014. 06. 25.

A Tilos Rádió kuratóriuma