A magyar független kiadók nyílt levele a MAHASZ-hoz

Petícióban fordult néhány magyar független kiadó a DJ razziák ügyében a törvény szerint az ő érdekeik képviseletében eljáró Magyar Hanglemezkiadók Szövetségéhez. A nyílt levél a DJ razziák haladéktalan leállítására és a jelenlegi gyakorlat radikális felülviszgálatára szólítja fel a MAHASZ-t. Ha független kiadóként te is azt érzed, hogy a jelenlegi gyakorlati több kárt okoz a független kiadóknak, mint amennyi hasznot hajt, még nem késő, csatlakozz te is!

A petíciót itt lehet aláírni:

http://www.petitiononline.com/maha5z/petition.html

A petíció teljes szövege:

A magyar független kiadók nyílt levele a MAHASZ-hoz

Mi, e petíciót aláíró magyarországi független kiadók az alábbi nyílt levélben fordulunk a nevünkben eljáró, a hangfelvételeink felhasználását egyes felhasználások körében jogosító Magyar Hanglemezkiadók Szövetségéhez.

A MAHASZ az utóbbi hetekben, hónapokban, egyre intenzívebben ellenőrzi, hogy a CD-re vagy számítógépre másolt zeneműveket nyilvános helyeken játszó dj-k engedélyt szereztek-e e másolatok elkészítésére. Az ellenőrzések a rendőrség bevonásával a partik közben történnek, és a másolt hordozók, illetve számítástechnikai eszközök a gyanú legkisebb jelére, akár a parti megszakításával is lefoglalásra kerülnek.

Az alábbiakban a jogosítással és az ellenőrzéssel és a jogdíjak felosztásával kapcsolatban fogalmazzuk meg az észrevételeinket. Egyúttal arra kérjük a nevünkben eljáró szervezetet, hogy az alábbi problémák megoldásáig az ellenőrzést szüntesse be, és erejét, erőforrásait az engedélyezési, ellenőrzési és elszámolási folyamat hiányosságainak megszüntetésére fordítsa.

A jogosítási folyamattal kapcsolatos észrevételek:

A jogosítási folyamat jelenlegi formájában kevéssé hatékony, nem tükrözi a zenepiacon zajló folyamatokat és több ponton kifejezetten ellentétes a kiadói érdekekkel.

 1. A zene dj-khez való eljuttatása jelenleg másolt CD-ken, interneten, promóciós kiadványokon keresztül zajlik. Gyakran órák sem telnek el egy zenemű befejezése és az esti partin történő lejátszás között. Az engedélyezési és ellenőrzési folyamatnak tükröznie kell ezt a realitást akkor is, ha a dj nem átalánydíj formájában fizet jogdíjat. Ki kell dolgozni az internetes disztribúciós csatornákon keresztül promóciós vagy értékesítési céllal elérhetővé tett felvételek meglévő jogainak egyszerű, könnyű, gyors ellenőrzésének lehetőségét, a jogosítás folyamatának leegyszerűsítését.
 2. Meg kell teremteni a távolról történő jogosítás és ellenőrzés lehetőségét. Súlyosan diszkriminatív, hogy egyes esetekben csak a MAHASZ irodában lehet elvégezni a jogosítást.
 1. A jelenleg zajló jogosítási folyamat több sebből vérzik.
  1. Vásárolt zene esetében aggályos
   1. i.      a számlák valódiságának vizsgálata,
   2. ii.      a másolaton található zenék azonosítása
  2. Saját szerzemények esetében problémás a jogosultság hitelt érdemlő megállapítása.
  3. Problémás a sajátos zenei műfajok: a mashupok, bootlegek, a meg soha nem jelenő, csak DJk számára gyártott egymás között terjedő djtool-ok jogosítása.
 1. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a MAHASZ illegális forrásból származó másolatokat is jogosít. Ez a megoldás kifejezetten káros a kiadókra, mert ellenérdekeltté teszi a dj-ket a hanghordozó megvásárlásában. Miért vásárolna valaki fizikai hanghordozón zenét, és aztán miért jogosítaná külön procedúra keretében a kényelmi célból laptopra készített másolatát, ha az átalánydíjas jogosítással az internetről illegálisan letöltött felvételeket is legálisan játszhatja?

A jelenleg zajló jogosítási folyamat a fenti hiányosságok miatt hiányos, nem hatékony, diszkriminatív, valamint közvetlenül is kárt okoz egyes kiadóknak. Mindezek miatt azt gondoljuk, hogy a jogosítás ebben a formájában a kiadói érdekekkel ellentétes, és megnyugtató megoldásukig e jogosultsággal kapcsolatos mindennemű tevékenységtől el kell állni.

Az ellenőrzés folyamatával kapcsolatos észrevételek

Nem csak a jogosítás, de az ellenőrzés folyamatai sem szolgálják az érdekeinket. A DJ a független lemezkiadók egyik legfontosabb szövetségese, megkerülhetetlen szereplő az új számok közönséghez való eljuttatásában, tesztelésében. Elfogadhatatlan, hogy egy nevünkben eljáró szervezet komoly közvetlen és közvetett károkat okoz egy velünk partneri viszonyban álló szereplőnek, miközben a jogosítás számos kérdése nem megoldott, és az ellenőrzés is számos kérdést vet fel.

1. Nem lehet addig ellenőrizni, amíg a jogosítás nincs rendben. Ez az ellenőrzés során szükségszerűen tévedésekhez vezet a tévedések pedig végső soron nekünk okoznak kárt.

2. Nem tartjuk elfogadhatónak az ellenőrzés jelenlegi módját. Kizártnak tartjuk, hogy fellépés közben hatékonyan és tévedésmentesen lehetne igazoltatni egy dj-vel, hogy minden a pult környékén megtalálható másolat az övé, hogy azok jogosan készültek, és azokat le is játszotta. Különösen igaz ez a másolást engedélyező licencfeltételekkel interneten keresztül vásárolt zenékre, illetve a kiadók által kiküldött promóciós példányokra. Az ellenőrzésnek ez a módja tehát nem elfogadható számunkra.

3. Nem tartjuk indokoltnak, sem a kiadók érdekeit szolgálónak azt a gyakorlatot, hogy bármilyen, a fenti kihívásokkal küzdő ellenőrzési folyamat során tapasztalt probléma esetén a parti félbeszakad, a dj eszközeit lefoglalják. A vásárlóinknak – ide értve a rajongókat és a dj-ket egyaránt – mérhetetlen károkat és kellemetlenségeket okoz ez az ellenőrzési gyakorlat.

3. Ugyan elképzelhető, hogy valaki nem jogosított másolatról dj-zik, az ezzel nekünk okozott kár mértéke nem egyértelmű. Sokunk épp azért küld ki akár 2-300 példányban is promó példányokat, mert a promóció kifizetődővé teszi e példányok előállítását, terjesztését. Ezzel szemben eddig semmilyen hitelt érdemlő számítást nem láttunk a nevünkben, de érdekünk ellen eljáró MAHASZ-tól arra, hogy a jogosítatlan másolatok játszásával bennünket kár érne. De még ha ez is lenne a helyzet, ez a – vélelmezett – kár nincs arányban az ellenőrzés során okozott kárral.

Felszólítjuk a MAHASZ-t, hogy hagyjon fel a jelenlegi ellenőrzési gyakorlattal , mert az a független zenei piac minden szereplőjének: kiadónak, dj-nek, buliszervezőnek, a szórakozóhelyek tulajdonosának, rajongónak kárt okoz.

Kérdések a jogdíjak felosztásával  kapcsolatban

Míg a független kiadók a legnagyobb kárvallottjai a nevükben is zajló MAHASZ akcióknak, nekünk jut a legkevesebb a jogdíjak felosztása során. Tisztában vagyunk azzal, hogy az egy-egy független kiadnak jutó alacsony vagy éppen nulla jogdíjhányad egyaránt betudható e zenék réteg-jellegének, és a dj-k track-bejelentési lazaságának. Ez azonban semmit nem változtat azon a tényen, hogy számunkra a jelenlegi gyakorlat minimális anyagi haszonnal jár, miközben számtalan ponton kifejezetten kárt okoz. A felosztási rendszer reformja szükséges feltétele a jogérvényesítési gyakorlat folytatásának.

A kiadókhoz visszajutó pénz sorsa nincs megnyugtató és transzparens módon szabályozva. Kívánatosnak tartjuk, hogy minden jogosult naprakész információval rendelkezhessen a műveit érintő jogosítási eseményekről. Ha a dj-knek rendelkezésre áll egy könnyen és egyszerűen használható online felület a jogosításra, azzal a kiadók is naprakész információhoz juthatnak a számaik felhasználásáról.

Megjegyzések e jogosultság érvényesítésével kapcsolatban

A digitális korban minden másolat. Az internet előtt a másolatot csak komoly erőforrásokkal rendelkező kiadóvállalatok készíthettek, és velük szemben indokolt volt védeni a nem magáncélú másolatkészítés jogát. Ez a kor az internettel és a digitális eszközökkel egyszer és mindenkorra véget ért. Egy interneten eladott szám esetében a MAHASZ által felvetett kérdés fel sem merül: a másolatkészítés a szabály, és nem a kivétel. Ebben a helyzetben különösen anakronisztikus egy nem ipari, nem nagy tételben másolatot készítő, a mi érdekünkben dolgozó piaci szereplővel, a dj-vel szemben érvényesíteni egy olyan jogosultságot, amit alapvetőn nem az ő tevékenységére, nem a digitális világra találtak ki. Ebből az elvi kiindulópontból megfontolandónak tartjuk e jogosultság érvényesítésének teljes megszüntetését – még akkor is, ha egyébként komoly erőforrásokat arra áldozva megoldható lenne egy a jogosultak érdekeit valóban szolgáló jogosítási és ellenőrzési eljárás kialakítása.

Mi, magyar független kiadók, jogosultak a fentiek értelmében nyomatékosan megkérjük a nevünkben eljáró, névleg a jogainkat védő, de ténylegesen nekünk kárt okozó MAHASZ-t arra, hogy haladéktalanul hagyjon fel a jelenleg folytatott intézkedéssorozattal. Mi, e nyilatkozat aláírói kinyilvánítjuk továbbá abbéli szándékunkat, hogy részt vegyünk egy, minden szereplő érdekeit szolgáló kompromisszum kidolgozásában.

Budapest, 2010 augusztus 30.

Tilos Rádió – Tilos Kulturális Alapítvány
Vajna Balázs – Bly Records
Kevin @ Fine Cut Bodies – Chi-Recordings
Balogh Gyula – Chameleon Records
Tóth Szabolcs – Alap Records

A petíciót itt lehet aláírni:

http://www.petitiononline.com/maha5z/petition.html

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.