A frekvenciapályázatunk sajtója

​Nem szkennelték be a pályázati lapok hátoldalait, bukta a Tilos a frekvenciapályázatot (2014.10.18.)
http://444.hu/2014/10/18/nem-szkenneltek-be-a-palyazati-lapok-hatoldalait-bukta-a-tilos-a-frekvenciapalyazatot/

Már-már megszokott, hogy amikor a Tilos rádió frekvenciára pályázik, akkor mindig valami különös dolog történik  pályázata körül, ezúttal sincs másképp.”

A hatalom a Tilos Rádiót kóstolgatja (2014.10.18.)
http://cink.hu/a-hatalom-a-tilos-radiot-kostolgatja-1647967866

Kizárták a Tilos a frekvenciapályázatból, nevetséges indokkal. Nagyon úgy néz ki, szándékos kóstolgatásból, hogy teszteljék, mekkora lesz a felháborodás. Ha a konkurens Gazdasági Rádió nyer, és a tendert nem érvénytelenítik, akkor január elején rendes adóként megszűnik a Tilos.

Az NMHH mondvacsinált okokkal igyekszik megakadályozni a Tilos Rádió éterben maradását (2014.10.19.)
http://www.szabadradiok.hu/hu/node/336

A fennálló gyakorlat azt mutatja, hogy az aránytalan adminisztratív teher, amit a civilek esetén nem tart a hatóság elég erős érvnek, mégis elegendő indok lehet pl. potenciális választási csalás esetén.”
Az NMHH szerint nyugodtan sugározhat a Tilos Rádió – egyelőre (2014.10.19.)
http://cink.hu/az-nmhh-szerint-nyugodtan-sugarozhat-a-tilos-radio-1648148567

A Médiahatóság közleményében azt írja, hogy az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét követve jártak el. Az NMHH szerkesztőségünknek címzett közleménye szerint a tegnapi cikkünk címe – A hatalom a Tilos Rádiót kóstolgatja – megtévesztő volt.

Papó a Klub Rádióban (2014.10.20.):
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20141020-082859.mp3

Czabán Gyuri a Klub Rádióban (2014.10.20.) 10:45-től (18:33-tól)
http://www.klubradio.hu/klubmp3/archiv/20141020/klub20141020-102858.mp3
Bakácsék a Klub Rádióban (2014.10.20.) 11:04-től (6:10-től a fájlban)

Papó az ATV-ben (2014.10.21.):
http://www.atv.hu/videok/video-20141021-megszunhet-a-tilos-radio

Üres lapokkal ölik meg a Tilos Rádiót (HVG, 2014.10.21):
http://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20141021_Ures_lapokkal_olik_meg_a_Tilos_Radiot

A Nyüzsi műfaji keretei és saját lustaságom teljesen lehetetlenné teszi, hogy a fiatalabb generációknak kimerítően bemutassam a (fénykorában hatóságok elől háztetőkön át is menekülő) Tilos Rádió történetét, érdemeit, tessék egyszerűen belehallgatni; igen, kicsit túl sokat beszélnek, igen, néha elég pszichedelikusak a zenék, ellenben igen, zseniálisak a zenei szerkesztők, igen, nagy a káosz – a helyzet az, hogy ezek az emberek élnek, és ezt nem mindannyian mondhatjuk el magunkról.

Tilosban a Tilos – Hír24
http://apps4.trilobita.hu/mch3/embed/rhutzl/32715

 

A Tilos továbbra is adhat – az NMHH közleménye

A cink.hu-nak címzett NMHH közlemény szerint:

“Megtévesztő címmel jelent meg a Tilos Rádióval kapcsolatos hír több sajtóorgánumban.
 
A valóság az, hogy a Tilos Rádió az általa kérelmezett ideiglenes frekvenciahasználatra vonatkozó szerződés birtokában – amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsával megkötöttek – a rádió zökkenőmentesen folytathatja tevékenységét az eddig is használt, Budapest 90,3 MHz frekvencián. Ez biztosítja, hogy a rádió hallgatói a frekvenciahasznosítási pályázat időszakában továbbra is folyamatosan elérhetik a Tilos Rádió adásait.
 
A most eredménytelenül lezárt pályázattal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a pályázó valóban alakilag több ponton hiányos vagy hibás pályázati anyagot adott le a hatóságnak, így – egy korábbi bírósági döntés értelmében – a Médiatanácsnak nem volt módja érvényes pályázatként elbírálni a pályázó dokumentációját.
 
A hatóság minden pályázó esetében egyaránt az adott pályázati felhívásban, illetve a médiatörvényben szereplő előírások mentén bírálja el a beadandó dokumentációra vonatkozó alaki és tartalmi követelményeket az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét követve.

Amennyiben a Budapest 90,3 MHz frekvencia hasznosítására kiírt pályázat eredménytelen lesz, a pályázat az esetleges bíróság jogorvoslat zárultával vagy a jogorvoslati határidő elteltével újra kiírható lesz, amelyen természetesen a Tilos Rádió is indulhat.”

Érvénytelen a Tilos Rádió frekvenciapályázata

Kedves Tilos hallgatók!

Rossz, nagyon rossz hírt kaptunk a frekvenciapályázatunk elbírálása ügyében. Kérjük, olvassátok figyelmesen az alábbi összefoglalót a történtekről.

A Tilos Rádió jelenlegi, 90.3 MHz-re szóló rádiószerződése alapján 2014. november 5-ig sugározhat, s a Médiahatóság által a nyáron, erre a frekvenciára kiírt pályázati felhívásra július 22-én nyújtottuk be a nagyon sok munkával összeállított, 467 oldalas szakmai anyagunkat rengeteg igazolással, nyilatkozattal és egyéb csatolt dokumentummal. A pályázati anyagot egy eredeti és egy másolati példányban kinyomtatva, valamint szkennelve, pdf formátumban, 6 db egyforma CD másolatban kérték.

A mellékletek sorában többek között, pl. igazolnunk kellett, hogy eredményes pályázat esetén legalább az első három hónapra rendelkezésünkre áll megfelelő anyagi háttér. A formai, tartalmi követelmények garmadája között, ez utóbbi követelmény nem látszott „veszélyes” feltételnek, s még azt is hihettük, hogy itt nem a Tilosra gondoltak, s hogy 23 év rádiózás, és az újabb 7 évre történő aspiráció mellett a hatóság sem igazán tart attól, hogy már az első három hónapban sem tudjuk fedezni a működésünket.
Reménykedtünk, hogy a pályázat eredményéről már szeptember 5-én, a Tilos szülinapján be tudunk számolni, ám csak valamivel később kaptunk hivatalos levelet, amelyben hiánypótlásra szólítottak fel két dolog miatt: egyrészt az említett, három hónapra számított összeg tekintetében, másrészt nem volt számukra kielégítő a banki lekötésről szóló igazolás. Az elsővel nem vitatkoztunk, a lekötést kiegészítettük a kérdéses összeggel, ám a bizonyos célra elkülönített pénzforgalmi számla (vagy alszámla) értelmezése már nem tűnt egyszerűnek.

Mivel semmiképp sem akartunk hibázni, megkérdeztük a pályáztatót, hogy segítsenek értelmezni a feltételt, ám erre nem voltak hajlandóak, mondván, hogy le van írva a hiánypótlásra felszólításban, ill. az eredeti kiírásban. Mi ezeket is elvittük a számlavezető bankunkhoz, akik egyébként szintén nem igazán értették, hogy miért nem elég az általuk korábban kiállított igazolás. Végül, mert segíteni akartak, a megfelelő összeget egy külön betétszámlán kötötték le és kiállították a megfelelő dokumentumot, amelyen a lekötés célját is megnevezték, bár csak a kedvünkért.
Ezt nyújtottuk be hiánypótlásként.
Zárójelben: a bank jogásza tiltakozott is, mivel ők valójában nem tudhatják, és így nem is igazolhatják, hogy mi mire fogjuk a pénzünket használni, joguk sincs azt megkérdezni.

Július 22. óta immár 86 nap telt el, mire ma megkaptuk a hivatalos levelet, amelyben alaki hiányosságok miatt elutasítják a Tilos Kulturális Alapítvány pályázatát. Többes szám azért, mert a hiánypótlásra felszólító levélben még szó sem volt arról a kifogásukról, hogy a CD-re került anyag nem teljesen egyezik meg a papíron beadott pályázati dokumentációval, ugyanis a számozott oldalak hátsó, nem számozott, üres, átlósan áthúzott, 467 oldalát nem szkenneltük be!

A másik kifogás ismét a banki igazolás miatti: az új dokumentumot sem fogadták el, egy 2009-es, pénzforgalmi törvényre hivatkozva: az elkülönítés azt kell jelentse, hogy az ott meghatározott céllal –  jelen esetben működési költségre, vagy pályázati célra – elhelyezett pénzeszközök kikerülnek a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól (!?)

Az első kifogás döbbenetes, annál is inkább, mert ugyan tényleg szerepel a kiírásban, hogy az áthúzott üres oldalakat is be kell szkennelni, de mi ez alatt a dokumentumban olykor, a formázás közben keletkező üres oldalakra és nem a hátsó oldalakra gondoltunk. (Meg is fordult a fejünkben, hogy milyen botrány lenne abból, ha a majdnem 500, teljesen egyforma hátsó oldalt is beszkennelnénk…)

A második hiányosságot még mindig nem tudjuk értelmezni, mert egyelőre nem ismerünk olyan pénzügyi konstrukciót, ahol a számlatulajdonos nem rendelkezhet a saját tulajdonaként, saját szándéka szerint elhelyezett, saját tulajdonú számláján lévő összeggel. Nem is világos, hogy akkor végül is ki rendelkezhetne vele.
Ennél szomorúbb, hogy a bank sem érti, hiszen nyilván nem mi voltunk az elsők, akik valamilyen – pl. pályázati – céllal számlát nyitnak, így rögtön ajánlották volna a megfelelő, ismert lehetőséget.

A végzés azt jelenti, hogy sikertelen lett a frekvenciapályázatunk, ahol rajtunk kívül még egy induló volt. Amennyiben eredménytelen lesz az eljárás, úgy nemsokára újból kiírásra kerül. Szerencsére, az elhúzódó eljárás miatt, már korábban kértük a november 5-én lejáró sugárzási engedélyünk meghosszabbítását, amelyet időközben megkaptunk, így a rádió továbbra is szólni fog, és amennyiben a másik pályázó sem nyer, úgy a hosszabbítási lehetőség többször is kérhető, egészen a következő pályázat eredményes lezárásáig.

A hatóság végzését alább olvashatjátok:

Kuratórium, Iroda

Tilos Rádió: az NMHH végzése a frekvenciapályázatról

davidgoliath

 

NAV ellenőrzés vége

Köszönjük szépen Körös Judit pénzügyi munkatársunknak és a NAV-nak, hogy 2 éves gazdálkodásunkat vizsgálva mindent rendben találtak!

lotrSzemezgetések a 2014.10.13-án készült, a Tilos Kulturális Alapítvány nevű adózónál NAV által végzett, az SZJA1% felhasználásához kapcsolódó ellenőrzés megállapításairól:

” Az adózó a részére átutalt összegek cél szerinti felhasználását tartalmazó adatairól benyújtotta a(z) 09KOZ, 10KOZ, közleményeket az adóhatósághoz. A adóhatósághoz beérkezett KOZ közleményekben szereplő adatok megegyeznek adózó könyvviteli nyilvántartásában szereplő adatokkal”

“Az adózó az összegeket 2009., 2010. években teljesen felhasználta működési költségeinek fedezetére és cél szerinti tevékenységre az ide vonatkozó előírások betartásával…”

“Adózó 2009., 2010. évi szja 1%-ának felhasználásával kapcsolatos elszámolások, nyilvántartási kötelezettségek, bizonylat-megőrzési kötelezettségek teljesítése során betartotta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet elvárásait.”

“Az alapítvány, mint kedvezményezett, a javára átutalt összeg cél szerinti felhasználásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően számot adott. A közleményben feltüntetett adatokat szabályszerű bizonylattal alátámasztotta.”