KEHI vizsgálat a Tilos Rádiónál

A Tilos Kulturális Alapítvány, azaz a Tilos Rádió is megkapta azt a levelet, amelyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felszólította, hogy a Norvég Civil Támogatási Alaptól kapott pályázati pénzeinkhez kapcsolódó teljes dokumentációt küldje el részükre.

gyerek

A rádió az “Egyedül nem megy – a Tilos Rádió oktatási projektje roma fiataloknak” pályázata kapcsán nyert 10 ezer eurós támogatást.

A projekt rövid összefoglalója:

Az igen nehéz helyzetben lévő Észak-kelet magyarországi roma fiatalok számára reménysugár a Sajókazán létrehozott roma közösségi rádió, amely apró, fontos lépés a felzárkózás nehéz folyamatában.

A Tilos Rádió munkatársai komplex közösségi rádiós képzést valósítottak meg, amelyben a Dzsaj Bhim Buddhista közösség által működtetett, sajókazai Dr. Ámbédkár gimnázium tucatnyi, kiválasztott diákját tanították rádiózni nyolc hónapon át. A rádiósok által kidolgozott oktatási metodika sokrétű, mert egy közösségi rádiósnak kicsit mindenhez kell értenie. A szűken vett műsorkészítői tevékenység mellett, kezelnie kell műszaki berendezéseket, keverőpultot, mikrofonokat, hangfelvevőt, audio-szoftvereket, s az alapvető adminisztrációs, pályázati ismeretek sem haszontalanok.

A képzések egy része a Tilosban megépített gyakorló stúdióban, másrészről a projekt során Sajókazán kialakított egyszerű, de sokat tudó stúdióban történt. Ez utóbbi megtervezése és közös megvalósítása szintén az oktatás része volt. A rádiós diákok megismerhették a közösségi rádiózás gyakorlatát a budapesti helyszínen, a Tilos Rádió élő, interaktív műsorait figyelve, majd számos elméleti és nagyon sok gyakorlati órán át sajátították el az önálló rádiózáshoz szükséges ismereteket. Megtanulták a témaválasztás, előkészítés, szerkesztés fogásait, módszereit, majd a riportkészítést és a műsorok lebonyolítását, továbbá az esetleg szükséges utómunkák (editálás, vágás, zenék beillesztése stb.) végrehajtását.

A Tilos Rádió kuratóriuma mérlegelve a körülményeket úgy döntött, hogy mivel a projektünkhöz kapcsolódóan egyébként is készül beszámoló, ezeket az anyagokat elküldjük a KEHI-nek, egyúttal – néhány személyes adatot kivéve – nyilvánossá fogjuk tenni mindenki számára is.

Fontos azonban kihangsúlyoznunk, hogy a KEHI ellenőrzési jogosultságát vitatjuk, s így az eljárást nem találjuk törvényesnek, keressük a további lehetőségeket, miként tudnánk aggályainknak hivatalosan is érvényt szerezni.

A KEHI részére elküldött válaszlevelünket, a jogi aggályaink megfogalmazásával itt olvashatjátok:

 *****************

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése” tárgyában folytatott soron kívüli vizsgálattal összefüggő, a fenti iktatószámú levelét 2014. év június hó 23. napján, 16:00 órakor vettük kézhez.

Tájékoztatom arról, hogy a Tilos Kulturális Alapítvány a fenti vizsgálat tárgyában együttműködik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (a továbbiakban: KEHI).
A KEHI-vel a vizsgálat során az Alapítvány alábbi munkatársai tartanak kapcsolatot (a kézhezvétel időpontja miatt értelemszerűen nem volt lehetséges a kapcsolattartók személyét június 20-ig közölni):

1.         Csabai Gábor / email: papo@tilos.hu, mobil:30 6******

2.         Kőrös Judit / judit@tilos.hu, mobil: 20 9******

Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a KEHI számára kívánt dokumentumok rendelkezésre bocsátására június 25-ig – amely terminus megelőzi a kérdéses pályázatot lezáró beszámolónk beadási határidejét – másfél napunk lenne. A dokumentumokat természetesen elküldjük, de tekintve, hogy az alapvetően önkéntes munkára építkező Alapítványunknak egyetlen adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársa van, a kérés ilyen rövid határidővel nem teljesíthető.

A vizsgálattal összefüggésben az alábbi körülményekre is fel kívánom hívni a figyelmet:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Aht.) 63. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a KEHI-t, mint kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre – egyebek mellett – az alapítványoknak nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más Támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is – ellenőrzésére terjed ki.  Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások azonban nem költségvetési támogatások és nem is az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások.

A 235/2011. (XI. 15.) kormányrendelet (egyrészről Izland, a Lichtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetése) ,,A” mellékletének 3. pontja értelmében az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból származó  támogatások  esetében  az  Ellenőrzési Hatóság szerepét az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.

E körülményekre figyelemmel nem értelmezhető a KEHI hatásköre a vizsgálat lefolytatására.

 ******

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy:

  1. az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások mely megfontolások alapján minősülnek az Aht. 63. § (1) bekezdés c./ pontja szerinti költségvetési támogatásoknak, illetve az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott, más támogatásoknak?
  1. az Aht.) 63. § (1) bekezdés c./ pontjára, valamint a 235/2011. (XI. 15.) kormányrendelet ,,A” mellékletének 3. pontjára figyelemmel mi alapozza meg a KEHI hatáskorét a vizsgálat lefolytatására?
  1. a Tilos Kulturális Alapítványt a vizsgálat során mely jogszabályi rendelkezések alapján, milyen jogorvoslati, panasztételi lehetőségek illetik meg?
  1. a KEHI a vizsgálat során mely jogszabályi rendelkezések alapján, milyen szankciók alkalmazására jogosult?
  1. a Tilos Kulturális Alapítvány az esetleges KEHI szankciók ellen mely jogszabályi rendelkezések alapján, milyen jogorvoslati lehetőségek illetik meg?

A késedelem szíves tudomásulvételét, illetve a kért tájékoztatást előre is köszönjük.

Bp., 2014. 06. 25.

A Tilos Rádió kuratóriuma

 

újdonságok a tilos.hu oldalon

eLEK

Köszönjük Elek Marci programozó barátunknak, hogy egymaga valósította meg az alábbi fejlesztéseket!

1. másodperc alapú lett az archívum tartalmainak kezelés

A PODCAST használók figyelmébe: az archívumrendszer megújulása miatt újra kell indítani a kedvenc műsorod feliratkozását!

Ez lehetőséget biztosít, hogy az elhangzott adás után a műsorkészítők másodpercre pontosan megadják a műsor kezdetét és végét az adminfelület adásnapló részénél.

pl: a június 18-i, beidőzített 3. utas linkjei:

http://tilos.hu/mp3/tilos-20140618-100414-121500.m3u

http://tilos.hu/mp3/tilos-20140618-100414-121500.mp3

A másodperc alapú kezelés lehetőséget ad, hogy egyes műsorrészleteket is posztoljuk.

pl: az év betelefonálója, Zoli a vak tűzoltó:

http://tilos.hu/mp3/tilos-20140528-094350-095326.mp3

A formátum: tilos-dátum-időponttól
(óra,perc, másodperc)-időpontig(óra,perc,másodperc).mp3

2. lerövidült a fél órák átfedése

Az átfedés technikai szempontból szükséges, de az átfedési idő 1 mp-re csökkent.

3. a műsoroldal struktúrája megváltozott

Mostantól külön fülön jelenik meg a műsor bemutatkozása és a legutóbbi adások, azaz az adásnaplók tartalma. Ez egy első lépés abban, hogy szeretnénk egy blog formátumhoz közelíteni a tilos oldal tartalmait, amely minden eszközön könnyen kezelhető lesz.

4. Dizájnváltozás az archívumnál és az egyes adásnaplóknál

Jól látható sárga ikont kapott a meghallgat link az egyes adásnapló bejegyzéseknél és az archívumnál. ezek közvetlenül is behúzhatóak egy audió lejátszóba, azaz a hallgatók közvetlenül is szerkesztheti, hogy milyen műsorokat akar egymás után meghallgatni az archívumból. Az egyedi adásnaplóknál a sárga meghallgat ikon mellett a műsor címe is ikonná változott.

5. tag-ek használata az oldalon

Elérhetővé vált a címkék (tagek) használata az adásnaplókon belül. A címkék szavakká formálódnak és könnyű kalandozást tesznek lehetővé az adásnaplók között, illetve a http://tilos.hu/tags oldalon keresztül is elérhetővé teszik a tartalmakat.

A hamarosan elérhető kereső motornak is segítség lesz a sok címke, illetve tervezünk egy címkefelhő beépítését is az oldalba.

06.14. – a Maraton utolsó napja meccs- és élménybeszámolóval, fényképekkel

★JÚNIUS 14., SZOMBAT★
►NÉGYNEGYEDES NAP◄
https://www.facebook.com/events/1414149805534837

2014-maraton-31Köszönjük szépen a fellépőknek, hogy önzetlenül segítik
a Tilos Rádió törekvéseit és működését!

P1050844

14:30 Hallgatók FC –  Műsorkészítők TC kispályás labdarúgó mérkőzés
a liget sarkában (a Dürerből kilépve balra)

Hallgatók FC Műsorkészítők TC
Kozi
Ápoló
Wolfi
barnacukor
Mike
Pánczél László (Sell-Action, avagy: baráti hangok lemezekről…)
Weyer Balázs
(Nemzeti felkelés)
Kemény Vagyim (Vostock)
Tóth Szabi (3. utas, Alap)

P1050778

A mérkőzés kezdete előtt az igazságos 4-4-es felállással kezdtünk. Ápoló megérkezte után az addigra elfáradt hallgatók egy cserét is kaptak.De mielőtt belekezdenék a beszámolóba jöjjön egy kis matematika, mert többen aggódtak a műsorkészítői létszám miatt:

1. cirka 100szor annyi hallgató van, mint műsorkészítő
2. mivel 5 hallgató jelent meg, az annyit tesz, hogy 1/20-ad műsorkészítőnek kellett volna eljönnie
3. mivel 4 műsorkészítő jelent meg, ez 80-szorosa a matematikailag szükséges műsorkészítő labdarúgóknak. Ez azt jelenti, hogy egészségben és kiállásban nagyon jól teljesít a rádió gárdája…  sőt a meccsen is!

P1050788
Ápoló és Szabi menekülnek az álló labda elől

Az első félidő elején vezetést szereztek a műsorkészítők. Weyer Balázs jegyzett, aki – mikor meglátta a pálya nagyságát – azzal próbálta csorbítani a hallgatók kedvét, hogy rá is gyújtott, mondván, ha megoldotta Albánia EU csatlakozását, akkor ekkora pályát bejátszania már gyerekjáték lesz és valóban, az első találatot ő jegyezte.

Szerencsére a félidő vége előtt a hallgatók ki tudtak egyenlíteni, így nem kellett szégyenkezniük a nagy számban megjelent ultrák előtt. Külön köszönjük Izzynek, hogy a sportoláshoz elengedhetetlen izotóniás itallal látta el a játékosokat.

P1050768P1050815

A második félidő azonban nem vár izgalmakat tartogatott. Előbb Arjen Robben, Ápoló vette be a Tilos kapuját, amire Weyer és Vagyim is góllal felelt, azaz a műsorkészítők nem engedték ki a kezükből az irányítást. Barnacukor következett két pimaszul szerencsés góllal, amire újfent Vagyim kontrázott rá. A vezetés megőrzése érdekében Hanglemezbarát olyan nagyszerű védéseket mutatott be, amire az addigra felszaporodott nézősereg is abbahagyta a mexikói hullámzást és hangos szurkolásba kezdett. A Műsorkészítők TC azonban nem tudta megtartani a meccs végéig előnyét. A hallgatók előbb kiegyenlítettek, majd, egyes vélemények szerint, jócskán időn túl még 2 extra gólt is bepasszíroztak az általuk oly nagyon tisztelt műsorkészítők hálójába. Azaz a végeredmény vagy igazságos 4:4 lett, vagy a hallgatók szerint mégoly igazságos 6:4. A játékosok a fair play jegyében mezt cseréltek majd közös zuhanyzáskor megmosták egymás hátát.

P1050762 P1050764

Az ultrák rendőri kíséret nélkül békében távoztak a közeli Dürer kertbe, ami egyfajta törzshelyük lehet. Jövőre is: Jó napot! Jó szurkolást!

P1050846

_____________________
_________
napi beszámoló

Kissé enyhült a kánikula nyomasztó forrósága, kellemes szellő borzolta a liget fáit, amely alatt ádáz focimeccset vívtak a Tilos hallgatói a műsorkészítők.  A fenti beszámolóból megtudhattuk, hogy igazságos 4:4 lett az eredmény. Közben már a Maraton zárónapjára készülődtek a bográcsok körül: minkét tűznél igazi hungarikum: egyik oldalon szarvas-pörkölt, másikon karcagi birkapörkölt. A karcagihoz érkezett egy igazi vaslábas vas lábos is, kicsit ugyan rozsdásan, amely defektust aztán némi smirglivel és pár marék finom murvával sikerült megszüntetni.

A színpadon eközben már sound-check folyt, amit nemsokára a Tudósok koncertje követett. Dr. Máriás tántoríthatatlanul járja saját zenei (és művészi) útját, s Tövisházi Ambi csatlakozásával minden számuk maga a progresszió. Sajnos egyéb okok miatt 8-kor menniük kellett, ám a Puszi könnyedén hozta a hátralévő két órát. Őket egyébként, egész rajongó csapat kísérte el, nagyszerű zárónapi hangulatot teremtve.

puszi2Az adománypultot gyakorlatilag egész nap nem lehetett megközelíteni a folyvást csak érkező adományozóktól, hallgatóktól, s bizony a pult túloldalán olykor öten is kevésnek bizonyultak. Sejtettük, hogy jelentős lesz a végeredmény, és nem is csalódtunk.
Az idei utolsó tombola kissé hosszabb lett az eddigieknél, de annyi felajánlás érkezett, hogy nem volt szívünk kihagyni őket. A nagy érdeklődést jelezte, hogy az utolsó tombolajegy is elfogyott. A fődíj Mongoose kerékpár kisorsolása előtt egy kis közjáték szakította meg a tombolát: két embert szólított Dávid Fecó a színpadra: előbb Analóg Számadó Petit, az idei év legsikeresebb pólótervét produkáló grafikust, és Pápai Pistixet, aki sok éve teszi az esemény „alá” a teljes színpad hangosítást, és aki személyesen keveri, vezényli az összes koncertet.

m2S miközben a kis és nagyteremben zúzott az elektro beat és a techno, szorgos kezek rakták össze  emelték le a színpadról a kilenc napon át működő audio-technikát, világítást, vezérlést. Sok egyebet is összepakoltunk az éjjel sőt, a Tilos kihelyezett stúdiója, a narancs-piros Robur busz is kipöfögött az udvarból, hiszen a Dürerben vasárnap már egy másik rendezvény kezdődik.

Már rég felkelt a nap, amikor a fáradtan lepihent csapatot megörökítette Szántó Elemér festőművész. Úgy emlékszem, valaki le is fotózta a képet, s akkor talán a facebook-on meg is nézhetitek.

Köszönjük szépen az adományaitokat,
amiből ezen a napon 1.221.000 Ft jött össze.

A Tilos Rádió történetében egy nap alatt valaha összegyűjtött legtöbb adomány!

   Köszönjük szépen az önkéntesek önzetlen munkáját:
Kóczán Czinó Andrea, Jóna Andrea, Uganda, Schtrausz Ágnes, Kozári Zsuzsa, Nagy Anita, Fülöp Viktória Indi, Szájmon, Nixon, Levi és Carlos.

bico

A napi főnyeremény, nyertessel!

_______________________________
_____________________
_________
NAPI KRÓNIKA

m1≡KERT:
● 18.30 Tudósok koncert
● 20:00 Puszi együttes koncert

puszi
Puszi együttes

≡DJ-k a kertben:
Sanyi
Adam Salman
22h tól HOUSE
Sliczhttps://www.mixcloud.com/b-zipp/
René Mascarponehttps://www.mixcloud.com/rene_mascarpone/
Bal5000https://soundcloud.com/bal5000
Keyserhttp://www.mixcloud.com/djkeyser/
Ray Palmahttps://soundcloud.com/ray-palma-1

≡NAGYTEREM: Tilos TECHNO Team
Isuhttp://www.mixcloud.com/technokunst/20140315-isu-technokunst-pres-t47-truncate/
Betahttp://www.mixcloud.com/ZvezdaBeta/
Sinkohttps://soundcloud.com/sinko
Makshttp://www.mixcloud.com/maks/

≡KISTEREM: HARDTEK and live tekno
Macskajancsi livehttps://soundcloud.com/macskajancsi/
rGoNoMix livehttps://soundcloud.com/artuditu-1/10-rgonomix-aka-prell-hong-bao
Thalium livehttps://soundcloud.com/thalium
Log:Nhttp://www.mixcloud.com/log_n/tekno-madness/
Lia + Cr1s + aLXhttps://www.mixcloud.com/juliatothh/

≡BOGRÁCS:
Csonkamagyarország: Szarvaspörkölt – https://www.facebook.com/Csonkamagyarorszag
Gasztronauta: Karcagi hungarikum birkapörkölt

kecske

06.13. – a Maraton 8. napja képes beszámoló

★JÚNIUS 13. PÉNTEK★
►ROMANAP◄

2014-maraton-29Köszönjük szépen a fellépőknek, hogy önzetlenül segítik
a Tilos Rádió törekvéseit és működését!

r4

Nem szándékosan történt, de jobb dátumra nem is eshetett volna a Bazi nagy romalagzi, és hát volt azér’ egy hangulata, ha valaki leült éjfél felé, pénteken, 13-án Viola jósnő asztalához. Szegény Áginak (Planet Error) itt kellett, pl. megtudnia, hogy zaftos pletykák terjednek róla a rádióban…

Na persze, addig igen sok történt, kezdve a Mária utcából elindult esküvői menettel, át a városon, felcicomázott ezüst merdzsóval, riksa-kulikkal, bringákkal. A szép számú házasodni vágyó végül a Dürer színpada előtt esküdött fel, ha nem is örök hűségre, hanem inkább egy vállalható feltételekkel definiált páros jövőre. A ceremóniát Dávid Fecó a Babilon Nyulai Kerékpáros egyház feje celebrálta, az útravaló bölcsességeket, pedig Cholitól (Daróczi József) kapták meg. Sajnos elmaradt a lányszöktetés körüli bunyózás…, nem is csoda, ez utóbbi végül is inkább spontán műfaj.

r5 r1

A zene a megszokottnál később hangzott fel, mert a Puporka Elemér vezérelte Dromara csak jóval 8 után kezdhetett, de onnantól egyre fokozódó hangulatban, óriási koncertet adtak. Az újra és megint nagy sikerű tombolát a Szilvási Gipsy Folk Band fellépése koronázta, akik ezúttal a Korai Öröm néhány zenészével és Sickratman-nal kiegészülve megtöltötték a nagytermet.

Sajnos egy kellemetlen epizód beárnyékolta a nap eseményeit méltató hangulatot: a Szombathelyről érkező gyógy-masszőrünk övtáskáját valaki ellopta, és ugyan a benne lévő telefon GPS adatait követve lokalizáltuk az angyalföldi gangos házat, az érkező rendőrjárőrrel be is jutottunk, de ekkor az addig folyamatosan jeleket sugárzó telefont a tettes kikapcsolta.

Már világos volt, mire a Dürerbe visszaértünk.

r2

r3

Sajnos most csak eddig tartott a beszámoló, köszönet Csík Fergeteg Jucinak a szervezésért, S. Kállai Szilvinek a három bogrács kezeléséért, és az adományozóknak.

Köszönjük szépen az adományaitokat,
amiből ezen a napon 881.000 Ft jött össze.

Köszönjük szépen az önkéntesek önzetlen munkáját:
Kóczán Czinó Andrea, Schtrausz Ágnes, Kozári Zsuzsa, Nagy Anita, Jóna Andrea, Uganda, Fülöp Viktória Indi, Szájmon, Nixon, Levi és Carlos.

rr

pult

_______________________________
_____________________
_________
NAPI KRÓNIKA

Bazi nagy roma lagzi!
A Juci produkció és a Tilos Rádió bemutatja:
TILOS MARATON ROMA NAP

Ha hiszed, ha nem egy igazi roma lakodalomban lesz részed. menettel, szöktetéssel, menyasszonytánccal és iszonyatosan sok és sok féle zenével!……

Lehet jelentkezni a szerelmeseknek!
Két jelentkező pár már van! Mondanom sem kell, hogy attól mert még roma nap, nem romák jelentkezését is várjuk SŐT !!!!!!!! Évfordulósokat is szeretettel várunk!
Részletes program itt: https://www.facebook.com/events/1375990259338973

Akik a  zenei fűtöttségről gondoskodnak:
Lerom együttes
Trió Szilenád
Dromara Acoustic Live
Romungró Gipsy Band
Balogh Zsolt és családja
vendégzenészek a Korai Örömből, Sickratman

Jósnő: Viola Jósnő
Vőfély: József Daróczi
Egyházfő: Dávid Ferenc

≡DJ:
Ordiman

≡BOGRÁCS:
Szőnyeg alól: Lecsós pásztortarhonya, Csülökpörkölt