Médiatörvény 2010 a Közösségi Rádiózásról

A 2010. január 1-től hatályba lépett , 2009. december 31-én kihirdetett Médiatörvény (2010. évi CLXXXV. törvény) közösségi rádiókra vonatkozó része. Az egész törvény itt olvasható (31. oldaltól!).

IV. FEJEZET
KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÁS

66. § (1) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás
a) egy meghatározott társadalmi, nemzeti és etnikai kisebbség, kulturális vagy vallási közösség, csoport, vagy
b) egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, vagy
c) műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre.

(2) A lineáris közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szabályzatában meghatározza
a) tevékenységének célját,
b) azon kulturális területeket, témákat, amelyek bemutatását vállalta,
c) a közszolgálati médiaszolgáltatás azon céljait, amelyek szolgálatát vállalta,
d) az általa szolgálni kívánt közösséget vagy közösségeket (társadalmi csoportot vagy meghatározott földrajzi területen élőket),
e) amennyiben az (1) bekezdés a)–b) pontnak megfelelően egy meghatározott közösség igényeit szolgálja ki, úgy e közösséget, valamint a kifejezetten e közösségnek szóló műsorszámok minimális, százalékos arányát a műsoridő
egészéhez viszonyítottan.

(3) A médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatásra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek való megfelelésről és médiaszolgáltatási szabályzat betartásáról évente beszámol a Médiatanácsnak.

31986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 202. szám

(4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:
a) rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy helyi közösség híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is végez,
b) kulturális műsorszámokat tesz közzé,
c) törekszik a hallási fogyatékkal élők igényeinek figyelembevételére audiovizuális médiaszolgáltatás esetében,
d) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén a magyar, illetve európai műsorkvótákra vonatkozó, 20. § szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független műsorkészítőkre vonatkozó műsorkvótákat,
e) legalább naponta négyórányi műsoridővel rendelkezik, beleértve a képújság időtartamát is,
f) legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt)műsorszámot tesz közzé,
g) műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is,
h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja.

(5) A helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatásként való elismerése a Médiatanács médiaszolgáltatási pályázati nyertességről szóló döntésében vagy a Médiatanácsnál külön e célból kezdeményezett eljárásban, a Médiatanács határozata alapján történik meg. Ezen eljárás a médiaszolgáltatásnak a 42. § szerinti nyilvántartásba vételét követően a médiaszolgáltató által kezdeményezhető. A Médiatanács eljárása során megvizsgálja a már működő, vagy indítani kívánt médiaszolgáltatást és annak médiaszolgáltatási szabályzatában foglaltakat az (1)–(4) bekezdés szerinti kritériumoknak való megfelelés céljából, majd hatvan napon belül hatósági határozatot hoz. Országos médiaszolgáltatást nem lehet közösségi médiaszolgáltatásként elismerni.

(6) Az (5) bekezdés alapján történő elismerést követően a Médiatanács legalább kétévente – új szolgáltatás esetében
az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő – vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Amennyiben a Médiatanács megállapítása szerint a vizsgált médiaszolgáltatás nem felel meg a lineáris közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek, úgy határozatával visszavonja a közösségi médiaszolgáltatásként való elismerést.

***
Arra vonatkozólag, hogy mit kell magyar zenei műsorszámon értenünk:

37. Magyar mű:

a) amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült,
b) amely eredetileg több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része,
c) amely eredetileg valamely, a Magyar Köztársaság által elismert nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén készült, ha tárgya az adott kisebbség magyarországi életével, kultúrájával van összefüggésben,
d) amely alapjául magyar irodalmi mű, zenemű szolgált,
e) amely olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely a Magyar Köztársaság által elismert valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén kerül előadásra, ha az adott kisebbség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájával van összefüggésben,
f) amely olyan instrumentális zenei műsorszám, amely – elsősorban szerzője révén – a magyar vagy a Magyar Köztársaság által elismert valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi,
g) amely olyan zenei mű, amelynek legalább egy szerzője magyar,
h) amely olyan zenei műsorszám, amely magyar előadók közreműködésével készült, vagy
i) amely olyan filmalkotás, amely a mozgóképről szóló törvény értelmében magyarnak minősül.

38. Magyar zenei mű: magyar műnek minősülő szöveges vagy instrumentális zenei mű.

*******

*****
visszhangok

w języku polskim:

http://www.rp.pl/artykul/2,588632.html
http://www.rp.pl/artykul/11,585623.html
http://tygodnik.onet.pl/0,57365,wegry_owolnosci_slowa,komentarz.html
http://wyborcza.pl/Orbán_dlawi_media.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/usa-pisza-o-sputinizowanym-kraju-ktory-bedzie-rzadzil-unia.html
http://wyborcza.pl/Kaganiec_na_wegierskie_media.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Jak_beda_nas_karac___bedziemy_krzyczeli___Wegierski.html
http://wyborcza.pl/Bruksela_czeka_na_wegierska_ustawe_medialna.html
http://wyborcza.pl/Wegry_miekna_w_sprawie_mediow.html
http://www.rp.pl//2,591265.html
http://www.bankier.pl/OBWE-krytykuje-Wegry-za-nowa-ustawe-medialna-2262497.html

Information about the case called “Ice-T gate”, for English language speakers

Ice-T Gate: National Media and Communications Authority contra Radio Tilos

In a letter dated 13th December 2010, the NMCA objects to an English-language song (performed by Ice-T) in a show on 2nd September 2010 (at 5.51pm). The reaction by Radio Tilos was written with the help of Dr Eva Simon, collaborator in the Freedom of Speech programme of the Society for Freedom of Speech (TASZ ). Éva committed her time to the radio over her family Christmas, so that the reply would be ready. We appreciate it a lot!

You may listen to the problematic part here (from 21min 06 sec):

http://tilos.hu/archivum/listen.php?file=2010/09/02/tilosradio-20100902-1730.m3u

A strange dialogue of sense and interpretation has started to take shape between the Radio and the Media Board, which is to make everyone with all its might comply with the forthcoming media law.

The letter of the National Media- and Communication Authority: (in Hungarian only so far):

http://tilos.hu/upload/dokumentumok/Ice-NMHH-101213.PDF

*****************

Tthe radio’s answer in English:

Dear Content Monitoring Department,

Referring to your letter dated 13th December and received 21st December, we have the following observations:

It is to be noted that as a consequence of the date of the letter, more or less the period of the Christmas holidays were left for reflections, so we were obliged to consider the prospects of the official inspection you are referring to during the holidays, since according to the law CXL of 2004 on Administrative procedures (LAP) we have a period of 8 days to reply.

LAP 1 § (2) states „ while excercising its power, the administrative authority […] is obliged to procede according to the requirements of professionality, rationality and cooperation with the client. In case of a broadcast medium which has neither legal department, nor financial means, the indicated period constitutes a much greater burden than for a market-based broadcast medium.

At 5:53pm 2nd September 2010, the broadcast medium Radio Tilos (maintained by Tilos Cultural Foundation) broadcast two songs by Ice T: Warning (intro) and It’s on. The official inspection establishes that the broadcast medium violated sections 5/B. § (3) and %/C § (2) of the Regulations on Radio and Television Broadcasting. (RRTB)

5/B. § (3) The item which is capable of influencing the physical, mental or moral development of individuals under 16 in an unfavourable way, especially by implying aggression and sexuality in an indirect way, or if the determining element of its subject is a conflict solved by aggression, it must be classified Category 3. The classification of this item: not recommended for people under 16.  5/C. § (2) The items classified Category 3 may be broadcast with the adequate warning between 9pm and 5 am

The two songs under investigation are in English. Among the remarks of the investigation, the authority goes into a lengthy analysis of the number of language examinations in Hungary. It is to be noted that from the point of view of the songs in question, the number of successful German, French, Italian, etc language examinations is irrelevant.

Since the inspection is referring to RRTB. 5/B. (3), it would have been relevant to investigate the number of people under 16 who have the adequate knowledge of English to understand the songs to influence their physical, mental or moral development in an unfavourable way, and how many such listeners the radio has. This latter criteria is absolutely overlooked by the investigation.

Language competency

The investigation itself states that „We haven’t been able to find specific data on the knowledge of English language among people below 16, we have no knowledge of the competency of this age group. The investigation is established on a hypothesis that people under 16 speak and understand English in a significant number.

This hypothesis, however, is not supported by international comparative analyses, which states that the knowledge of foreign languages among the total (!) Hungarian population is far below the EU average. We are not in possession of reliable data on the knowledge of foreign languages among the population, because the surveys are based on individual declaration. According to the research referred to by the authority as well, among people who finished elementary school – this group contains a section of people below 16 and still attending secondary school – only 1,1 % has taken English language examination.

Based on the data above – which is also referred to by the investigation – the hypothesis cannot be sustained on the part of the authority, that individuals below 16 may understand English to such a high degree that they may understand hardly comprehensible lyrics, written in slang, full of words and expressions missing from their curriculum, after one hearing, in a musical environment.

The investigation itself admits on page 4 that „It is to be noted that understanding was made more difficult by the fact that the American rapper used colloquialisms in his songs, thus, in addition to information available in school, the proper understanding of these lyrics requires a high level of language competence, which probably no or hardly any listeners aged under 16 possess.

Ratio of Juvenile Listeners

A survey carried out in 2007, inquiring the listeners of Radio Tilos, showed the distribution of listeners according to age group:

Distribution of Listeners by Age (see the diagram in the Hungarian version)

It shows that only 4 % of the listeners are minors. Since the listeners’ survey took into account the age group from 13 to 18, we do not have accurate information on the ratio of individuals below 16, however, our experience shows that it is less the younger generation, but rather those entering adulthood who constitute our listener base. The same survey made an effort to estimate the total number of listeners. The probable number was established at a maximum of 5000 people for the most popular, morning talk show periods. Calculating proportionately from the accurately measured data on online listeners, based on a correlational estimate of data, at around 5pm, 2nd September the radio could have had a maximum of 1500 listeners, the 4 % of which is 60-65 people. Since this number refers to the age group between 13 to 18, the number of listeners under 16 could have been between 15-20. Based on the above data, it means that there could have been a maximum of 1 or 2 persons under 16 listening to the music, who has any kind of language examination.

The problematic elements of the disapproved songs

The investigation is referring to verdict 3.K.33902/2005/7. by the Budapest Court of Justice. The referred verdict is not available to us. It is not possible to search in the Archive of Court Decisions based on the reference number of the verdicts, furthermore, it is not in our knowledge whether the referred verdict is in the database at all. In a similar fashion, we are not aware whether anyone brought an appeal against the verdict, or has turned to the European Court of Human Rights. We do not know either how the practical interpretion by the legal predecessor of the authority (ORTT) relates to the whole text of the verdict. We are not aware either of the nature of the legal case in which the verdict was pronounced. Let us note that in Hungary there is no case law, therefore, reference to a unique decision brought by the Budapest Court of Justice does not in itself constitute grounds for legal dismissal of a broadcasting medium. The fact that the verdict is not publicly available, makes it impossible to react to this part of the investigation correctly.

The conclusion from the verdict arrived at by the authority, namely, that all other constitutional rights of freedom must give way to the healthy moral, mental and physical development of minors – does not comply with the criteria of constitutionality and decisions of the Constitutional Court.

Instead of constitutional rights of freedom the terminology of constitutional rights uses the expression fundamental constitutional rights. Fundamental rights do not have a defined hierarchy, except for the right to life, as an unlimitable fundametal right. It is beyond doubt that the freedom of opinion – as one of the many fundamental rights – may be limited in certain cases for the protection of minors, but it does not mean that freedom of opinion, or any other fundamental rights lose it to the protection of minors in all cases.

If the statement of the investigation were true, then for the protection of minors our fundamental right to life could be limited as well, which is luckily not the case.

Linguistic slackness

The investigation refers to „herding” minors „towards lingustic slackness”. Let us observe that regulations by RRTB. limiting freedom of opinion, like §’s 5/B or 5/C. do not give opportunity for limitations based on linguistic slackness. Limitation is allowed in case of unfavourable influence on the physical, mental or moral development of minors, and “linguistic slackness” does not belong in this group.

Up till this point, for over a decade, it hasn’t occurred that the authority would investigate and disapprove of the lyrics of a non-Hungarian song. Naturally, in the case of Hungarian songs we ourselves are taking care of our responsibilities because of the comprehensibility of lyrics, however, we haven’t been analyzing and translating the prosody of foreign language recordings. In these cases the music makers of the radio focus on the rhythms, instrumentation and melody of the songs. Let us request that if the investigation of foreign language songs is becoming a common practice with the authority, please inform us, regarding the fact that apart from English language songs, the radio broadcasts many songs in Spanish, Portuguese, French and German in the morning period, but many Russian, Serbian, Chinese, Hindi and other far-eastern songs are played, so we need to know how the authority is interpreting the law in this matter.

We consider the fact important that Radio Tilos has a traditionally familiar relationship with its listeners, with whom they keep in contact several ways, and who themselves are the strictest critics of the radio.  At the moment our listener mailing list contains 652 registered users, the majority of them intellectuals, many of them with families of their own.  Although they often present serious criticism against a given show on the mailing list, no one has ever criticized the lyrics of a foreign language song. The 12000-member Tilos Group on Facebook has never criticized anything of the like either.

At the designated time, 2nd September in the afternoon, there was no aggressive or rough content in the environment or the context of the disapproved recordings, for these are contrary to the philosophy of Radio Tilos anyway.

In our view the English language songs under investigation were not capable of influencing the moral development of individuals under 16 in an unfavourable way, therefore we respectfully request the Authority to establish that no violation took place on the part of the Broadcast medium.

Respectfully yours,

Gábor Csabai

Radio Tilos

****************

some international links about the story:

Press coverage:

http://www.google.com/ALeqM5hQhbnuem

http://radia.posterous.com/hungarian-media-regulator-attacks-tilos-radio

http://sati1984.tumblr.com/hungarian-media-authority-punishes-radio

http://www.bbc.co.uk/europe-12104203

http://hosted.ap.org/HUNGARY_ICE_T?

http://elitestv.com/hungary-ice-t-and-the-new-hungarian-media-law

http://hosted.ap.org/EU_HUNGARY_ICE_T?

http://propagandistmag.com/censorship-hungary

http://elitestv.com/ice-t-and-the-new-media-law

http://www.guardian.co.uk/hungary-repression-wikileaks-assange

http://www.eubusiness.com/hungary-politics.7v0

http://www.thegrio.com/Tilos-Radio

http://www.allvoices.com/songs-of-icet-under-scrutiny-in-hungary

http://elitestv.com/hungary-ice-t-and-the-new-hungarian-media-law

http://www.washingtontimes.com/tilos-radio

http://pakistanvoices.com/icet

http://thedailynewsegypt.com/media-authority-rebukes-radio-over-ice-t

http://newsodrome.com/hungary-ice-t-and-the-new-hungarian-media-law

http://globalvoicesonline.org/ice-t-and-the-new-hungarian-media-law/

Music blogs:

http://musicifi.com/IceT-Songs-Get-Hungarian-Radio-Station-in-Hot-Water

http://musicifi.com/IceT-revelling-in-Hungary-controversy

http://jerseyshorereality.com/IceT-revelling-in-Hungary-controversy

http://allhiphop.com/22541970

http://www.hiphopblog.com/ice-t-in-hungarian-controversy.html

http://www.theboombox.com/ice-t-songs-get-hungarian-radio-station-in-hot-water/

http://djfrankwhite.com/?p=671

Misc. sites:

http://propagandistmag.com/censorship-hungary

http://www.sify.com/Tilos-Radio

http://horseracing.msg.com/0cYIf2F1COfvU

http://www.buzzbox.com/hungary:ice

non English articles:

http://www.hu-lala.org/?p=11848 – en français

http://www.demorgen.be/Rapliedje-brengt-Hongaarse-radio – in het Nederlands

http://www.aftenposten.no/article3969933.ece – Norske

http://www.sify.com/ice-t-welcomes-hungary-into-explicit-songs – svenska

http://fr.globalvoicesonline.org/2011/01/03/ – en français

http://es.globalvoicesonline.org/ice-t-y-la-nueva-ley-hungara-de-medios/ – Español

http://mg.globalvoicesonline.org/2011/01/03/ – Malagasy

http://nl.globalvoicesonline.org/ice-t-en-de-nieuwe-hongaarse-mediawet/in het Nederlands

http://sr.globalvoicesonline.org/madarska-ice-t-i-novi-zakon-o-medijima/ – srpski

http://bn.globalvoicesonline.org/2011/01/06/ – বাংলা

w języku polskim:

http://www.pb.pl/Wegierski_urzad_bada_radio_ktore_nadalo_kontrwersyjne

http://www.press.pl/pokaz.php?id=24839

http://muzyka.onet.pl/newsy.html

http://wyborcza.pl/,Na_Wegrzech_rada_mediow_juz_dziala.html

http://www.rp.pl/artykul.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/Raper_Ice_T_deprawuje_mlodziez.html

Ice-T visszhang

Egy érdekes levél, amely sok oldalról elemzi a kérdést, de természetesen nem a Tilos Rádió hivatalos álláspontja:

Tisztelt Tilos Rádió!

Levelem elején engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szakács Zoltán vagyok, 26 éves zenész, a www.ghettoradio.hu weboldal munkatársa és a weboldalhoz tartozó rádióműsor szerkesztő-műsorvezetője.

Ezen levél megírására a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) által Önöknek íródott 2010. december 13-i keltezésű, „felhívás nyilatkozattételre” (továbbiakban: „felhívás”)  tárgyú irat és az azt kiváltó zeneszámok (Ice-T „Warning” és „It’s on” című szerzeményei) késztettek.

Valamint, még mielőtt levelem tárgyára térnék, szeretném azt is leszögezni, hogy az alábbi levél nemcsak az én saját, hanem a ghettoradio.hu szerkesztőségének véleményét is kifejezi ebben az ügyben.

Szeretném azt is megjegyezni, hogy nem vagyok a Tilos Rádió állandó hallgatója, sem a rádiós levelezőlista, sem a facebook-os rajongói csoport tagja, azonban –magam is független  rádiós lévén – természetesen szimpatizálok a Tilos Rádió működésével és műsorpolitikájával.

Mint írtam, zenész vagyok, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézet végzős, hegedű szakos hallgatója. Rappel és hip-hop –pal „műkedvelőként” már hosszabb ideje foglalkozom, a ghettoradio.hu munkatársa pedig két esztendeje vagyok. Zenészi munkám miatt pedig évek óta rendszeresen élek és kommunikálok amerikai-angol nyelvkörnyezetben.

Alaposan tanulmányoztam a Hatóság „felhívását”, valamint az Önök válaszát, és természetesen a szóban forgó számot valamint a hozzá tartozó intro-t is. Az Önök válaszleveléhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni.  Az elhangzott „It’s on” és az előtte lévő „Warning” szerzemények tartalmáról a Hatóság nem tett említést. Tett ugyan kijelentéseket a számok tartalmával kapcsolatban, emelt ki részeket és fordítást is bemutatott az eredeti szövegekről, azonban a két –főként az „It’s on”  – szöveg valós tartalmi jelentésével egyáltalán nem foglalkozott. Ez egyrészt hatalmas hiányosság, ugyanis a „felhívás” a Tilos Rádió felé e nélkül a tartalmi jelentésmagyarázat nélkül értelmét veszti. Másrészről pedig a mindenkori szerzővel és előadóval (jelen esetben Ice-T, DJ Aladdin és SLJ) szemben erkölcsileg elmarasztalandó ez a magatartás, hiszen a Hivatal a „felhívásban” írt szövegmagyarázatokkal teljes mértékben félretájékoztat a szám tartalmi mondanivalójával kapcsolatban.  Ez a megnyilatkozás célját, az erkölcsvédő szerepet tekintve önellentmondás.

A Hivatal a „felhívás” elején Ice-T pályafutásával kapcsolatban belekezd egy eléggé egyoldalú ismertetésbe, azonban a Warner kiadóval való szakítással be is fejeződik ez. A Warner kiadó a „Cop Killer” című szám botrányos, rendőrök ellen uszító szövege miatt nem volt hajlandó tovább dolgozni Ice-T –vel. Azonban a Hivatal a „felhívásban” azt már nem jegyzi meg, hogy a „Cop Killer” a ’80-as évek végi, ’90-es évek eleji, rendőrhatóságilag támogatott és gyakorolt erőszakhullám reflexiója.

Tehát a szám a hatalmi agresszió elleni tiltakozás.

A „Cop Killer” a Body Count nevű punk-rock banda „Body Count” című albumán szerepelt, a csapatnak Ice-T is a tagja  volt. A „Cop Killer” miatt még Charlton Hestonnal és a The Source magazinnal is konfrontálódott Ice-T.  Előbbi, mint a Nemzeti  Lőfegyverszövetség tagja és a Time-Warner kiadó részvényese, idézett egy Time-Warner-es részvényes-gyűlésen ebből a számból is, és azonnali cselekvésre kérte a kiadót. A Source magazin (rappel és hip-hoppal foglalkozó újság) egyik publicistája pedig a „Body Count” lemez újrakiadásakor, mikor Ice-T önmaga döntött a „Cop Killer” albumról való levételéről, a  cenzúrának való behódolással vádolta a zenészt. Ice-T saját bevallása szerint a zenekar befolyásos magán- és állami személyek általi rossz fényben való feltüntetése miatt vetette ki a számot. Ugyanakkor megerősítette, hogy a rendőri brutalitásról és agresszióról való véleménye nem változott, még a Nemzeti Fekete Rendőrök Szövetségének, tehát egy afro-amerikai szervezet nyomásának hatására sem. A számot a zenekar fellépésein minden esetben előadták a későbbiekben is.

A műfajról lehet vitát folytatni – bár láthatóan nem ezt célozta meg a Hatóság –, ám az vitathatatlan, hogy ez a szám célját és tartalmi összetevőit tekintve a cenzúraellenességet demonstráló alkotás. A médiahatóságnak minden bizonnyal kiváló fordítói sajnos a műfaj nyelviségéhez, kontextuális jelentéseihez már nem tudtak hozzáférni. (Vagy nem is akartak? Vagy tudtak, de jobb a csúsztatás, jobb moralizálni, mint politizálni?) Ugyanis annak, aki a Hivatal által is citált szlenget valóban érti és ismeri, azonnal feltűnik néhány apró, ám annál fontosabb részlet. Mert attól, hogy a Hivatal szerint is a veszélyeztetett hallgatói korosztály nem érti ezt a szlenget, a szám szövege ellen kifogást emelő szervezetnek ismernie kellene – ha már kifogást emelnek.

A Hivatal „felhívásában” egy külön bekezdést szentel  annak, hogy: „…a dalszövegek a nőket mint szexuális tárgyat ábrázolták.” A szövegben egy, azaz egyetlen egy alkalommal szerepel VALÓBAN a nőkre vonatkozóan a „prostituált” kifejezés valamely szinonimája. Itt: „Niggas, hoes, i don’t know who you are”(ez a rész egyébként a Hivatal fordításában hiányosan jelent meg, a „hoes” szó fordítása ugyanis itt elmarad). Minden más esetben, ideértve a Hivatal által kiemelt részeket is, a „bitch, hoe/hoes, pros, slut, tramp” szavakat teljességgel más értelemben használja Ice-T. Ugyanis, mint az az amerikai rap-szlenget ismerők körében köztudott a „prostituált” szó és annak mindegyik szinonimája gyakran használatos a ’kapzsi, pénzért és/vagy hatalomért, anyagi érdekekért elveiket és barátaikat változtatni képes’ emberek megnevezésére. Legyenek azok akár nők, akár férfiak. Ebben az esetben tehát egy erkölcsileg valóban elítélendő viselkedésmódot, magatartást, beállítódást, attitűdök, moralitást bélyegez meg ezekkel a kifejezésekkel a szerző. Tehát a szöveg nyelvi összetevőit,  a szám genezisét és történeti hátterét tekintve  látható, hogy az „It’s on” című Ice-T –szerzemény a demokratikus szólás- és sajtószabadságot támadó jelenség, a cenzúra  és mindenféle agresszió elítélésére íródott.

Ezek után csupán egyetlen szerény költői kérdésem maradt:  vajon elfogadható-e az, ha egy komoly, a korrekt tájékoztatásért felelős  hatóság komolytalan szövegértése okán félretájékoztatja a közönséget (és a szerzői jogokról még nem is szóltam…) .

További jó és sikeres munkát kívánok Szerkesztőségüknek a 2011-es évre is!

Maradok tisztelettel:

Szakács Zoltán
www.ghettoradio.hu

Papó szilveszter értékelő levele

Lezajlott a az Instant/Tilos szilveszter, amely inkább volt Tilos /Instant buli, hiszen a Kocani Orchestra kivételével, gyakorlatilag az összes helyszínen Tilos DJ-k adták a zenei alapot a jóval több mint ezer szilveszterező számára. Nem is akárhogy…igazán nagyszerű volt az egész… óriási köszönet az összes fellepőnek, akik ismét öregbítették a Tilos hírnevét, és akik ezen a szilveszteren is a rádió költségvetését támogatták!

Ritka jó hangulatú éjszaka volt, és nem akármilyen érzés volt megtapasztalni, ahogy az összes helyszín, totális telt háza mellett dübörgött a Tilos zenegyár (a Vaddiszkóban pl. épp Focus, a pincében Palotai, a Tilos-klubban Zotyka, a nagyteremben Suefo)

Külön nagy köszönet Jahfarnak, aki a Tilos részéről a főszervezőnk volt, Sztyeppnek és Vajnabalinak a szervezés, szállítás, lebonyolítás mintaszerű intézéséért és nagy bigup Pistixnek, aki megint alánk tolt sok-sok technikát. Köszönet Károlyi Lacinak az Instant-streamért, Chuckynak az IT tamogatásért, Jahfarnak, Charlienak a szpotért!

Igazán sokat köszönhetünk továbbá Instant Bobbynak, aki igazan nagyszerű ember és mindeddig korrekt partnerünk, barátunk, olykor patrónusunk az Instant részéről.

Nehéz, de izgalmas évnek nézünk elébe, észnél kell lennünk, össze kell tartanunk!
Csináljunk jó, jobb Tilos Rádiót!
Égig érnek a fák, minden jót az új évre!

papo