Az NMHH visszavonta korábbi határozatát

Mint már tudhatjátok, a frekvencia-pályázatukat elutasító médiatanácsi határozattal szemben felülvizsgálati kérelemmel éltünk, mely nyomán a Médiatanács újra napirendre vette az ügyet, és a most kézhez kapott végzés szerint, saját hatáskörben megvizsgálta és visszavonta előző döntését.

davidgoliath2A felülvizsgálati kérelemről szóló beadványunkért Dr. Molnár Adél jogásznak tartozunk
végtelen hálával!

Nem tudjuk pontosan, hogy most mi is következik, nyilván hamarosan erről is kapunk levelet.

A Tilos Rádió pályázatát érvénytelenítő NMHH végzés visszavonása

hivatalos reflexió a frekipályázatunkra

Megjött az első reakció a hatóság részéről!

A beadásnál banki igazolást kellett bemutatnunk arról, hogy a sugárzás első három hónapját biztosító működési költség a rendelkezésünkre áll. Mi ezt az összeget lekötöttük a bankszámlánkon, a számlavezető bank kiadta a banki igazolást, mellékeltük is a több tucat egyéb nyilatkozattal együtt, de ezt nem találta a médiahatóság kielégítőnek, úgyhogy hiánypótlásra szólítottak fel.

Ezt intéztük ma délután, előtte azért próbáltunk konzultálni az NMHH-val, de nem segítettek, mondván, hogy a levélben minden le van írva. Mindenesetre a számlavezető banknál szabályos konzíliumot tartottak, hogy megpróbáljak (sikertelenül) értelmezni a hatóság szóban forgó sorait.
Holnap folytatjuk, és persze a végén majd beadjuk – remélhetőleg – számukra megfelelő módon, újra ezt a papírt.

index

 

Médiatörvény 2010 a Közösségi Rádiózásról

A 2010. január 1-től hatályba lépett , 2009. december 31-én kihirdetett Médiatörvény (2010. évi CLXXXV. törvény) közösségi rádiókra vonatkozó része. Az egész törvény itt olvasható (31. oldaltól!).

IV. FEJEZET
KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÁS

66. § (1) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás
a) egy meghatározott társadalmi, nemzeti és etnikai kisebbség, kulturális vagy vallási közösség, csoport, vagy
b) egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, vagy
c) műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre.

(2) A lineáris közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szabályzatában meghatározza
a) tevékenységének célját,
b) azon kulturális területeket, témákat, amelyek bemutatását vállalta,
c) a közszolgálati médiaszolgáltatás azon céljait, amelyek szolgálatát vállalta,
d) az általa szolgálni kívánt közösséget vagy közösségeket (társadalmi csoportot vagy meghatározott földrajzi területen élőket),
e) amennyiben az (1) bekezdés a)–b) pontnak megfelelően egy meghatározott közösség igényeit szolgálja ki, úgy e közösséget, valamint a kifejezetten e közösségnek szóló műsorszámok minimális, százalékos arányát a műsoridő
egészéhez viszonyítottan.

(3) A médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatásra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek való megfelelésről és médiaszolgáltatási szabályzat betartásáról évente beszámol a Médiatanácsnak.

31986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 202. szám

(4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:
a) rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy helyi közösség híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is végez,
b) kulturális műsorszámokat tesz közzé,
c) törekszik a hallási fogyatékkal élők igényeinek figyelembevételére audiovizuális médiaszolgáltatás esetében,
d) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén a magyar, illetve európai műsorkvótákra vonatkozó, 20. § szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független műsorkészítőkre vonatkozó műsorkvótákat,
e) legalább naponta négyórányi műsoridővel rendelkezik, beleértve a képújság időtartamát is,
f) legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt)műsorszámot tesz közzé,
g) műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is,
h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja.

(5) A helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatásként való elismerése a Médiatanács médiaszolgáltatási pályázati nyertességről szóló döntésében vagy a Médiatanácsnál külön e célból kezdeményezett eljárásban, a Médiatanács határozata alapján történik meg. Ezen eljárás a médiaszolgáltatásnak a 42. § szerinti nyilvántartásba vételét követően a médiaszolgáltató által kezdeményezhető. A Médiatanács eljárása során megvizsgálja a már működő, vagy indítani kívánt médiaszolgáltatást és annak médiaszolgáltatási szabályzatában foglaltakat az (1)–(4) bekezdés szerinti kritériumoknak való megfelelés céljából, majd hatvan napon belül hatósági határozatot hoz. Országos médiaszolgáltatást nem lehet közösségi médiaszolgáltatásként elismerni.

(6) Az (5) bekezdés alapján történő elismerést követően a Médiatanács legalább kétévente – új szolgáltatás esetében
az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő – vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Amennyiben a Médiatanács megállapítása szerint a vizsgált médiaszolgáltatás nem felel meg a lineáris közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek, úgy határozatával visszavonja a közösségi médiaszolgáltatásként való elismerést.

***
Arra vonatkozólag, hogy mit kell magyar zenei műsorszámon értenünk:

37. Magyar mű:

a) amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült,
b) amely eredetileg több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része,
c) amely eredetileg valamely, a Magyar Köztársaság által elismert nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén készült, ha tárgya az adott kisebbség magyarországi életével, kultúrájával van összefüggésben,
d) amely alapjául magyar irodalmi mű, zenemű szolgált,
e) amely olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely a Magyar Köztársaság által elismert valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén kerül előadásra, ha az adott kisebbség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájával van összefüggésben,
f) amely olyan instrumentális zenei műsorszám, amely – elsősorban szerzője révén – a magyar vagy a Magyar Köztársaság által elismert valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi,
g) amely olyan zenei mű, amelynek legalább egy szerzője magyar,
h) amely olyan zenei műsorszám, amely magyar előadók közreműködésével készült, vagy
i) amely olyan filmalkotás, amely a mozgóképről szóló törvény értelmében magyarnak minősül.

38. Magyar zenei mű: magyar műnek minősülő szöveges vagy instrumentális zenei mű.

*******

*****
visszhangok

w języku polskim:

http://www.rp.pl/artykul/2,588632.html
http://www.rp.pl/artykul/11,585623.html
http://tygodnik.onet.pl/0,57365,wegry_owolnosci_slowa,komentarz.html
http://wyborcza.pl/Orbán_dlawi_media.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/usa-pisza-o-sputinizowanym-kraju-ktory-bedzie-rzadzil-unia.html
http://wyborcza.pl/Kaganiec_na_wegierskie_media.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Jak_beda_nas_karac___bedziemy_krzyczeli___Wegierski.html
http://wyborcza.pl/Bruksela_czeka_na_wegierska_ustawe_medialna.html
http://wyborcza.pl/Wegry_miekna_w_sprawie_mediow.html
http://www.rp.pl//2,591265.html
http://www.bankier.pl/OBWE-krytykuje-Wegry-za-nowa-ustawe-medialna-2262497.html

Ice-T gate -> NMHH kontra Tilos Rádió

2010. december 13-án levél keltezett a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság-tól, amiben egy szeptember 2-i adásban (17.51 perckor) elhangzott angol nyelvű dal (előadó: Ice-T) szövegét kifogásolja a médiatestület. A Tilos Rádió alább olvasható válasza a TASZ Szólásszabadság programjában közreműködő Dr. Simon Éva segítségével lett megfogalmazva.  Éva a karácsonyi családi idejéből szánt a rádióra, hogy a válasz megszülethessen.  Nagyon szépen köszönjük!

Ice-T megértően gondol a Tilos Rádióra
majd ezt írja a Twitteren:
RT @
rog_r: @FINALLEVEL Sorry, but you are officially banned
http://j.mp/f73DhF > I love it! The world still fears me. hahaha !

Itt van a problematikus adásrészlet 21.06-tól:
http://tilos.hu/archivum/tilosradio-20100902-1730.m3u

Az értelem és az értelmezés különös párbeszéde kezd kibontakozni a Tilos Rádió és a médiatörvényt hamarosan teljes szigorával betartató hatóság között.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság levele:

http://tilos.hu/Ice-NMHH-101213.PDF

A Tilos Rádió válasza:

http://tilos.hu/upload…101229.pdf

és a lendület nem áll meg (időrendben):

http://nepszava.com/beindult-a-cenzura-magyarorszagon.html

http://comment.blog.hu/az_nmhh_nekiment_a_tilos_radionak

http://subba.blog.hu/nmhh_kontra_tilos_radio

http://raktalicska.hu/szep-szoveget-erkolcsi-temat/

http://progressziv.blog.hu/ice_t_ilos

http://langologitarok.blog.hu/ice_t_magyar_hangja_szalai_annamaria

http://trabantkombi.blogspot.com/ulj-le-mediahatosag-egyes.html

http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold

http://hvg.hu/szavazas_mediahatosag_ice_t

http://blogz.hvg.hu/20101230.aspx – fiktív interjú Ice-T-vel

http://mandiner.blog.hu/a_radiobol_meg_omlik_a_genny_18

http://index.hu/mennyiert_magyaritottak_az_eroszakra_buzdito_opust/

http://index.hu/ice-t_nevet_rajtunk/

http://leiterjakab.blog.hu/szilveszteri_breking – a fordításról

NMHH-közlemény a Tilos Rádió és Ice T közigazgatási ügyéhez:

http://galamus.hu/az-nmhh-rosszul-tudja – egy válasz a hatóság felé

http://egyenlito.blog.hu/az_nmhh_visszavag – az erre való reflexió

és hömpölyög tovább:

http://comment.blog.hu/ice_t_nem_kossuth_az_nmhh_nem_naprakesz

http://rapnyelv.freeblog.hu/Hatosag_es_Ice-T/ – RAP nyelv elemzés!

http://lofasz.de/bedemarton-a-nemzeti-media-es-hirkozlesi

http://amapola.blog.hu/ – Tengerész blogja az ügyről!

http://mediatanacs.blog.hu/az_ice_t_ugy_es_ami_mogotte_van


*******

Ice-T
Ha valaki nem ismerné a munkásságát